ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΙΣ

Εκπαίδευση για επαγγελματίες

Πιστεύουμε πώς η ισότιμη πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας στο χώρο του χορού αλλά και του θεάτρου αποτελεί δικαίωμα και θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Με βάση αυτή την ιδέα προτείνουμε μία σειρά συναντήσεων που απευθύνεται στις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού και Δραματικής Τέχνης με στόχο να φέρει σε επαφή τις/τους σπουδάστριες/ες με τη συμπεριληπτική προσέγγιση της διδασκαλίας της κίνησης μέσα στο επαγγελματικό πλαίσιο εκπαίδευσης των επαγγελματικών σχολών παραστατικών τεχνών. Το πρόγραμμά μας διαρκεί 10 ώρες. Αντλεί στοιχεία από τις μεθόδους DanceAbility ( www.danceability.com ) και Laban Technique. Εστιάζει στη μοναδικότητα κάθε σώματος, ανάπηρου ή μη, με σκοπό τη διεύρυνση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
Η Τέχνη ως αντανάκλαση της κοινωνίας οφείλει να είναι προσβάσιμη και να λύνει τους κοινωνικούς αποκλεισμούς. Η διάδοση ενός συμπεριληπτικού πλαισίου στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορεί να αποφέρει σημαντικές αλλαγές στην αντιμετώπιση του χορού και του θεάτρου ως μία τέχνη που κινείται σε ένα πλαίσιο κανονικότητας. Η τέχνη αντανακλά τη ζωή και μπορεί να αλλάξει την κοινωνική αντίληψη για το πώς γίνεται αντιληπτή η αναπηρία.

Πληροφορίες

Στο email exis.dance.company@gmail.com