Η ομάδα​

Μέλη και Συνεργάτες

Καλλιτεχνική Διευθύντρια, Χορογράφος, Χορεύτρια

Υπεύθυνη επικοινωνίας, Χορογράφος, Χορεύτρια

Υπεύθυνος προσβασιμότητας,
Χορευτής

Εκπαιδεύτρια Χορού, Χορεύτρια

Μαρία Κώτη

Χορεύτρια

Εκπαιδεύτρια Χορού, Χορεύτρια, Χοροθεραπεύτρια

Χορευτής, Χορογράφος

Ταυτότητα ομάδας

Η ομάδα ΈΞΙΣ είναι μία επαγγελματική συμπεριληπτική (ανάπηρων και μη ανάπηρων χορευτών) ομάδα σύγχρονου χορού, με έδρα την Αθήνα.

Δημιουργήθηκε το 2015 με σκοπό να συμπεριλάβει τα ανάπηρα άτομα στην τέχνη του χορού. Στόχος της είναι η δημιουργία επαγγελματικών projects και παραστάσεων, η επαγγελματική συν-εκπαίδευση στην τεχνική του χορού και η πρόσβαση στα εκφραστικά και δημιουργικά μέσα του χορού για τους/τις ανάπηρους/ες χορευτές/τριες στην Ελλάδα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ομάδας αποτελεί η αποδοχή της μοναδικότητας του κάθε σώματος με σκοπό τη συν-δημιουργία και τη συν-αντίληψη. Με τη διοργάνωση σεμιναρίων και τη δημιουργία καλλιτεχνικών projects-παραστάσεων, λειτουργεί ως άξονας κοινωνικής επίγνωσης και ως φορέας ισότιμης συμμετοχής των ανάπηρων ατόμων στην τέχνη του χορού.

Η ΈΞΙΣ σε συνεργασία με την επαγγελματική συμπεριληπτική θεατρική ομάδα ΘΕΑΜΑ δημιούργησαν το 2019 το ΊΣΟΝ Θέατρο-Χορός), το πρώτο εργαστήρι συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (ανάπηρων και μη ανάπηρων) στην Αθήνα για το χορό και το θέατρο, το οποίο δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, με στόχο τη συστηματική εκπαίδευση των ανάπηρων ατόμων.