ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΙΣ

Δράσεις σε σχολεία

Αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική δράση που αφορά τον πολιτισμό, η δυνατότητα δηλαδή προσβασιμότητας τόσο στους εκπαιδευόμενους όσο και στους εκπαιδευτές, είναι αναπόσπαστο κομμάτι όλων των δράσεων της επαγγελματικής συμπεριληπτικής ομάδας χορού ΈΞΙΣ. Πιστεύουμε πώς η ισότιμη πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας στο χώρο του χορού αποτελεί δικαίωμα και θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Η κοινωνική συμπερίληψη χρειάζεται να ξεκινάει από τα σχολεία χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς, έτσι ώστε τα παιδιά να οικειοποιούνται την αναπηρία, να γνωρίζουν την προσέγγιση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και την εφαρμογή της στα εκπαιδευτικά προγράμματα και να μαθαίνουν ότι η αναπηρία αποτελεί φυσικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου και δεν συνιστά πρόβλημα.

Με βάση αυτή την ιδέα η ομάδα μας προτείνει τη δράση “Ημέρα Συμπεριληπτικής Συνεκπαίδευσης”, μια δράση που συμπεριλαμβάνει σεμινάριο χορού, χορευτική παράσταση και ομιλία-συζήτηση με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς καi απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.

Η πρότασή μας κινείται και αυτή όπως και εμείς. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου ή στο χώρο της σχολής μας ΙΣΟΝ Θέατρο-Χορός, Μελενίκου 33, Βοτανικός. Το ΙΣΟΝ είναι διαμορφωμένο κατάλληλα για να πληροί τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας για τους ανάπηρους καλλιτέχνες και το ανάπηρο κοινό.

Πληροφορίες

Στο email exis.dance.company@gmail.com