ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΙΣ

Σεμινάρια

Η ομάδα μας διοργανώνει σεμινάρια χορού για ανάπηρα και μη ανάπηρα άτομα καθοδηγούμενα από τα μέλη της ομάδας. Τα σεμινάρια είναι προσβάσιμα σε όλες και όλους ανεξαρτήτως εμπειρίας και είναι κατάλληλα για άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο χορό. Στόχος τους είναι η γνωριμία με τις δημιουργικές πρακτικές της ομάδας και η επαφή των συμμετεχόντων με τη συμπεριληπτική προσέγγιση του χορού.

 

Πληροφορίες

Στο email exis.dance.company@gmail.com